برترین پکیج تصمیم گیری گروهی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان – دانلود فایل

تصمیم گیری گروهی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان

یکی از مناسب ترین ابزارهای رتبه بندی داخلی مدل تصمیم گیری چند شاخصه است در این گزارش به منظور آشنایی و کاربردی نمودن ، یکی از مدل های تصمیمگیری چند شاخصه تحت عنوان مدل تابع مطلوبیت تشریح می شود

دانلود تصمیم گیری گروهی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان

ریسک اعتباری رتبه بندی مشتریان تصمیم گیری گروهی روش تابع مطلوبیت دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن دانلود مقالات كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانلود مقالات مدیریت بازرگانی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 197 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 7

دانلود مقاله كارشناسی ارشدرشته مدیریت بازرگانی

ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮای رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی اﻋﺘﺒﺎری ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

 
چکیده:
ریسک اعتباری به عنوان خطر ناشی از احتمال عدم بازپرداخت تعهدات توسط مشتریان در سررسید بوده و یکی از مهمترین ریسکها

ادامه مطلب